dinsdag 31 januari 2012

Occupy
Voor de anti-materialisten onder ons is de politiek in Nederland en daarbuiten een dood water. Daar zwemt nog slechts één grote roofvis in: het kapitaal, een als ideologie verklede snoek. De ineenstorting van de communistische versie van het land van melk en honing, nu al weer enkele decennia geleden, heeft de anti-materialisten onder ons allerminst gelukkig gestemd. Het bankroet van de communistische leer leek automatisch het gelijk aan te tonen van het kapitalistisch systeem, dat voor dat gelijk niets hoefde te doen, en het leek zélfs dat kapitalisme tot een geldige ideologie te verheffen. Alsof van de hebzucht op de lange duur een of ander soort heil valt te verwachten.
Ondertussen lijken we het er over eens te zijn: de wereld gaat aan hebzucht ten onder. Windhandel, bonussen, gegraai links en gegraai rechts,  het blijken minder de uitwassen alswel de kern van het systeem te vormen. Het zit blijkbaar in onze aard om altijd meer te willen dan goed voor ons is. Winstmaximalisatie is de morele obesitas van de moderne mens.
Van het communisme, hoor je wel eens zeggen, viel in ieder geval nog te leren wat het is om idealen te hebben, al moesten die idealen natuurlijk plat. Vanwege het laag democratisch gehalte, zegt men er dan bij.
Ik durf persoonlijk te betwijfelen of het er in de definitieve versie van het land van melk en honing democratisch aan toe gaat.  Het probleem is dat in iedere op de proef gestelde versie van dat land de melk altijd weer bedorven bleek en de honing gejat.  Nee, te vrezen valt dan ook dat de democratie zoals wij die kennen hier, aangeharkt en bewaterd door boekhouders, het land van melk en honing ís.