zondag 15 januari 2012


Sinds de verschijning van een biografie over de Poolse schrijver Ryszard Kapu-
scinski van zijn vertrouweling Domoslawski is er in het letterenwereldje een
discussie gaande over het waarheidsgehalte van Kapuscinski's boeken. Hij zou
veel van de smakelijke details daarin hebben verzonnen. Is het te geloven, een
schrijver die dingen verzint? Maar zijn werk had journalistieke pretenties, brengt
men daar tegenin. Bedrijft een schrijver dan journalistiek wanneer hij beweert
dat zijn werk journalistiek is? Dat lijkt me evenmin waar als dat iemand fictie
bedrijft door te beweren dat hij alles maar verzonnen heeft. Het is de plicht van
elke schrijver om de waarheid bij elkaar te verzinnen, zoals het de plicht is van de
lezer om datgene te geloven wat te mooi is om nĂ­et waar te zijn.