zondag 15 januari 2012

Oscar Wilde De profundis


Bezig met het herlezen van De Profundis, Oscar Wildes lijdenstestament en afreke-
ning met zijn kwelgeest ‘Bosie’, de geblaseerde lord Alfred Douglas. De gedachte
die me lang geleden al onwillekeurig bij het lezen van het boek overviel en me nu
ook weer overvalt: wat zocht een zo grote geest als Wilde bij een zo laag-bij-de-
grondse vriendschap? Hoe kon zo’n machtige geest zich te gronde laten richten door
een onbeduidende, verwende, narcistische nietsnut? Dat, leert Marcel Proust ons, is
hetzelfde als jezelf afvragen hoe het kan dat iemand aan cholera ten prooi kan vallen
door een onbenullig schepseltje als de komma-bacterie.