maandag 14 mei 2012

Het einde der tijden



Naar alle waarschijnlijkheid bent u, lezer, geen orthodoxe jood, geen rechtzinnig calvinist en geen fundamentalistische christen. Dat betekent dat u geen geloof hecht aan het laatste oordeel, de predestinatieleer of eeuwigdurende hellestraf. Als het einde der tijden aanbreekt zit u dus goed. Of goed fout, het is maar hoe je het bekijkt. Dat einde der tijden leek even in zicht vanwege de Maya-kalender die het einde van de wereld had  ingepland ergens eind 2012. Ik kan de precieze datum voor u op gaan zoeken, maar wat zou ik, want het bleek weer eens een misrekening van het hoofdkantoor. Archeologen vonden deze week op een muur in Xaltún een nog oudere Maya-kalender, een die 7000 jaar in de toekomst doorloopt. Wie had dat gedacht. Zijn we voor niets ongerust gemaakt, of zijn we alleen maar met die nieuwe berichten in slaap gesust? Wie zal het zeggen. En het is gemakkelijk genoeg om de mensen die geloof hechten aan zulke profetieën af te doen als dwazen, maar wat te denken van al diegenen die in stilte het ergste vreesden?
Dat geloof in oeroude eindtijdprofetieën is om meer dan een reden curieus. Ten eerste omdat wie ons in de weer ziet met de wereld haast wel moet denken dat we de ondergang ervan van harte toejuichen; we overbevolken haar, putten haar grondstoffen uit en verstoren het klimaat, en dat allemaal in zo’n tempo dat je zou gaan denken dat het vergaan ervan ons niet snel genoeg kan gaan. Ten tweede omdat we hier juist een hoop van die jobstijdingen overboord hadden gegooid. Zelfs het Vaticaan heeft vrij recent een aantal onverkwikkelijke zaken als het voorgeborchte en de hel als goddelijke straf afgeschaft. Wat bezielt ons, met I-pad en Nintendo dwepende wereldburgers, om ineens weer geloof te hechten aan de kalender van een maisvererend oerwoudvolk? Is het omdat de bron onverdacht is? Of is het omdat we ongeneeslijk bijgelovig zijn?
Afijn, zoals we hier bij elkaar zitten, ik schrijvend en u lezend, zullen we dus naar alle waarschijnlijkheid het einde van de wereld niet gaan meemaken. Dat wil zeggen, natuurlijk zal de wereld wel aan haar einde komen, op een onordelijke en nog nader te bepalen dag in de toekomst, maar wij zullen er niet bij zijn. Om de eenvoudige reden dat ons eigen einde al lang daarvoor gepland is.
Is het niet vreemd dat de meesten onder ons dát dan weer een geruststellende gedachte vinden?