maandag 28 mei 2012

Gods schoonmaakploeg

Een tijdje geleden schafte ik de BBC-serie van David Attenborough aan over zoogdieren. Enkele avonden lang raakte ik niet uitgekeken op de eetgewoonten van de buidelmiereneter, het nachtleven van het uilaapje en de voortplantingsperikelen van het vogelbekdier. Het is daarbij maar gelukkig dat ik de originele BBC-versie kocht want voor hetzelfde geld had ik per ongeluk de creationistische versie aangeschaft die de evangelische omroep op de markt bracht, een versie waarin alle verwijzingen naar de evolutietheorie zorgvuldig zijn weggezuiverd. Gods schepping was geen sinecure, maar ze kwam wél mooi in 6 dagen tot stand, blijven ze bij de EO koppig volhouden. Dat we een stamboom delen met chimpansees en gibbons vinden ze daar zelfs zo'n walgelijke gedachte dat ze de hele aflevering over primaten maar hebben geschrapt.
Nu is het ieders goed recht om in onwetendheid te willen leven, maar Attenboroughs magistrale werk op deze manier verminken om het scheppingsverhaal staande te houden is regelrecht vandalisme. Het is een aanmatigende vorm van censuur, enigszins te vergelijken met het consequent in de bijbel overal wegstrepen van het woord 'god' door een ongelovige. Wat daarbij ook opvalt is hóe de EO deze zuiveringen doorvoert; zonder begeleidende tekst, zonder enige uitleg. De EO zuivert in stilte. Durft de omroep haar creationistische denkbeelden niet hardop uit te spreken? 
Het creationisme heeft veel aanhang onder fundamentalistische christenen in de Verenigde Staten, gods eigen schoonmaakploeg in the land of the free. Deze Bible belt-christenen zetten zich overigens niet alleen fel af tegen de evolutieleer, ze wekken de indruk dat ze het liefst in één keer de hele wereld zouden willen zuiveren met gods bleekwater en diens vuur der wrake. Een van hun vlagvoerders is Terry Jones, een radicale dominee die in 2011 wereldwijd in het nieuws kwam nadat hij opriep om korans te verbranden, met tientallen doden als gevolg. Fanatici als dominee Jones, of rabiate Iraanse geestelijken die oproepen om bijbels te verbranden; ze zijn van alle tijden, ook de toekomstige naar valt te vrezen. Ze wakkeren de vrees aan dat religieus-fundamentalistische ideeën onuitroeibaar zijn en dat orthodox-gelovigen misschien wel de toekomst hebben. 
Ook het verbranden van heilige boeken is van alle tijden. Verbrandt jij mijn heilig boek dan verbrand ik het jouwe, infantieler kan het haast niet. Het berust daarbij op het kolossale misverstand dat een boek heilig zou kunnen zijn. Alle geschreven tekst is uiteindelijk fictie, wie dat niet begrijpt moet terug naar school. Daarom zijn orthodox-gelovigen de slechtste lezers denkbaar. Zeker, je kunt een heilig boek lezen en de auteur ervan op z'n woord geloven, maar dat is zoiets als alles geloven wat er in de krant staat. God behoede je dan voor drukfouten.